Nieuwbouw Biobased brug Ritsumazijl

Provincie Fryslân heeft zich samen met enthousiaste marktpartijen als o.a. Strukton Civiel sterk gemaakt om een bio-based biocomposiet brug in het openbare wegennet te realiseren. De onderwaterwerkzaamheden nemen wij als Duikbedrijf Schuite voor onze rekening.

De ontwikkeling en realisatie van de brug is een unieke uitdaging voor het bouwteam. Er zijn slechts twee parkbruggen eerder in biocomposiet gerealiseerd. Deze brug ligt in het openbare wegennet, heeft een grotere overspanning en een langere levensduur.

Enkele voorbeelden van de duikwerkzaamheden die Duikbedrijf Schuite heeft uitgevoerd;

Inspectiewerkzaamheden voor aanvang sloopwerkzaamheden
Sloop bestaande brug
Plaatsen buispalen
Damwanden branden
Bodemonderzoek/inspectie

De werkzaamheden zijn nu nog in volle gang en hierover later meer.