Realisatie innovatieve vistrap in Doesburg

Dit jaar wordt er een innovatieve vistrap gerealiseerd bij het stuwcomplex in Doesburg. De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel wordt de grootste vispassage in Nederland met een groot hoogteverschil oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel.

Duikbedrijf Schuite heeft hier diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de betonstort. voorbeelden hiervan zijn het uitvlakken van de bodem, het reinigen van de damwanden, aanbrengen van betonverankering en uiteindelijk assistentie verleend bij de stort van het onderwaterbeton.