Nieuwbouw sluizen Junne en Mariënberg

Waterschap Vechtstromen heeft in zijn programma 'Ruimte voor de Vecht' opdracht verstrekt aan de bouwcombinatie Bouwhuis B.V. en Dubbink Vriezenveen B.V. voor de realisatie van twee nieuwe sluizen. Door de bouw van deze twee sluizen is de Vecht bevaarbaar van Ommen tot aan de Duitse grens.

Duikbedrijf Schuite heeft bij de bouw van deze sluizen verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren zowel boven als onder de waterlijn. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn: damwand snijden, laswerkzaamheden, diverse voorbereidende werkzaamheden t.b.v. onderwater betonstort, aanbrengen grintkoffers.