Renovatie sluizen Vechterweerd en Vilsteren

Sluizen Vechterweerd en Vilsteren dateren uit 1911 en 1912 en zijn geheel gerenoveerd. Deze werkzaamheden zijn in de winter uitgevoerd zodat de watersport geen hinder heeft ondervonden van de werkzaamheden. Het waterschap Drentse Overijsselse Delta is hoofdopdrachtgever van deze renovatie en wij hebben deze werkzaamheden mogen uitvoeren voor Tebezo uit Genemuiden. Beide sluizen zijn drooggezet, stalen elementen zijn gecoat, sluisdeuren zijn vernieuwd, sluismuren hersteld en revisie uitgevoerd aan de bedieningsmiddelen van de sluizen.