Inspectie en staaldiktemetingen Houtrib Sluizen Complex

Van onze opdrachtgever De Jong Zuurmond uit Beesd hebben wij de opdracht gekregen voor het uitvoeren van duikwerkzaamheden bij de Houtribsluizen in Lelystad. De opdracht bestond uit het inspecteren van de damwanden, het onderzoeken van de bodem en het in kaart brengen hiervan. De fuik naar de sluizen toe bestaat uit stalen damwanden. De opdrachtgever wilde van deze damwanden diktemetingen ontvangen. Wij hebben deze damwanden geïnspecteerd en hierbij de staaldiktemetingen uitgevoerd. Deze uitslagen hebben wij in een zeer gedetailleerde rapportage verwerkt.