Onderwaterwerkzaamheden haven Elburg

De opdracht van de Gemeente Elburg was het in kaart brengen van het bodemprofiel in de haven van hun gemeente. Eerst heeft Duikbedrijf Schuite een bodemonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van deze uitkomsten zijn op een later tijdstip objecten geborgen en hebben wij met hydraulisch, pneumatisch en snijgereedschap gewapende betonpijlers/betonelementen verwijderd.

Ten tijde van deze werkzaamheden is de haven van Elburg uitgebreid en hebben wij ook inspectiewerkzaamheden uitgevoerd aan de steigers en de fundatie hiervan.