Renovatie kademuren Hasselt

In Hasselt zijn wij actief geweest met het onderwater aanbrengen van voeg- en metselwerk. Naast het opnieuw invoegen hebben wij ook delen opnieuw opgemetseld. Onderdeel van deze kaderenovatie waren ook het restaureren van de sluisdeuren. Wij hebben hierbij ondersteuning verleend bij het demonteren en het plaatsen van de deuren.