OCE duikwerk

Opsporing en benadering Conventionele Explosieven (OCE duikwerk)

Op de Nederlandse bodem, zowel boven als onder water, ligt nog een groot aantal explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Zeker onder water zijn deze sterk onderhevig aan natuurinvloeden waardoor de staat waarin deze conventionele explosieven zich begeven steeds verder verslechtert. Duikbedrijf Schuite ondersteunt u graag bij de opsporing en berging van deze explosieven (OCE).

Opsporing explosieven (OCE)

Bij de opsporing van explosieven wordt in twee fasen gehandeld. In de eerste fase wordt een vooronderzoek uitgevoerd waarbij aan de hand van historische gegevens in kaart wordt gebracht hoe groot de kans is dat er zich explosieven bevinden. In de tweede fase wordt een waterbodemdetectie gedaan. Met behulp van een van verschillende, internationaal erkende detectiemethoden en -technieken scannen wij de bodem af op zoek naar explosieven en brengen de locaties daarvan in kaart.

Benadering explosieven onder water

Met een vakkundige duikploeg, die gespecialiseerd is in dit zogenaamde OCE-duikwerk wordt de benadering uitgevoerd. Het object wordt vrijgemaakt en afhankelijk van het risico en de omvang met specialistische apparatuur boven water gehaald.

Wilt u conventionele explosieven onder water laten opsporen of benaderen? Wij zijn u graag van dienst.

Naar overzicht diensten